Doktor Honung

SymBeeotic – av bin för bin (för 50 bikupor)

89.00 

Produkten SymBeeotics:s aktiva substans är binas egna 13 levande och samarbetande mjölksyrabakterier som bara finns i honungsbinas egen honungsmage där de lever i symbios (samverkan) med bina sedan miljontals år. Här finns SymBeeotic instruktioner på svenska och här på engelska.

Produkten SymBeeotics aktiva substans är binas egna 13 levande och samarbetande mjölksyrabakterier som bara finns i honungsbinas egen honungsmage där de har levt i symbios (samverkan) med bina sedan miljontals år. Det är denna unika samarbetande kultur av mjölksyrabakterier som forskarna Alejandra Vásquez och Tobias Olofsson upptäckte i deras forskning vid Lunds universitet. Binas egna mjölksyrabakterier är deras eget naturliga försvar mot oönskade mikroorganismer som kan förskämma deras föda och utsätta bina och deras larver för sjukdomar. Mjölksyrabakterierna ges tillbaka till bina, i produkten SymBeeotic, när bina är sårbara.

 

Klicka här för att se videon om SymBeeotic producerad av Lunds universitet. Produkten är dock förbättrad och mer användarvänlig idag men ges på samma sätt till bina.

 

SymBeeotic säljs som en frystorkad produkt och levereras i en förpackning innehållandes 1 vial vilken räcker för att behandla 50 bikupor.

 

Användning: SymBeeotic är avsedd för honungsbin och den kan ges när bina är sårbara. För mer information följ instruktionerna.

Innehållsförteckning: 13 olika sorter mölksyrabakteriekulturer från honungsbin i en halt av 1 miljon bakterier per vial.

Förvaring: Vid lång förvaring av vial (mer än 6 månader) i frys, annars i rumstemperatur.

Translate
Select your currency
EUR Euro